LET IT ROLL Summer 2016

Deváté pokračování letního festivalu Let It Roll je již historií a nastal čas rekapitulovat. Jak letošní ročník vnímají sami pořadatelé? Dá se říct, že se letní Let It Roll letos povedl a všechny naše vytyčené cíle byly splněny a některé i překonány. Hlavním naším cílem, jako každý rok, byla spokojenost návštěvníků s areálem a s průběhem festivalu. Podle dosavadních reakcí se podařilo tento úkol splnit a nadšené reakce četností drtivě překonávají připomínky. Co se týče návštěvnosti, Let It Roll 2016 nalákal více domácích i zahraničních návštěvníků v porovnání s minulými ročníky a počet průchozích branami festivalu rapidně vzrostl.
– LiR